Contact Us

Kiko Sushi Bar

Directions from the Queensway

Nearest OC Transpo bus stops

Map to Kiko Sushi Bar